Ovanliga djur i Sveriges vilda landskap

När du tänker på vilda svenska djur kanske du tänker på rådjur, björnar, lodjur och varg, men det finns några djur du kanske inte visste fanns till i våra skogar. Järven är ett spännande djur som nästan utrotades på 60-talet, men idag finner du dem i skogar och på fjäll i norra Sverige. Det är ensliga djur som lever för sig själva – hanar och honor träffas bara när det är parningsdags och sedan skiljs de åt igen. Järven är inte stor som en älg, men trots att den bara blir mellan 70 – 85 cm långa har de förmågan att döda fullvuxna renar. Ett annat oväntat fakta om järven är att den kan hoppa 1,5 meter upp i luften!

Sedan kanske du inte visste att vi har fladdermöss i Sverige. Det är lite mer spännande än huvudlöss! Våra fladdermöss suger inte blod utan de lever istället på insekter. Fyra av de 17 fladdermus arterna är rödlistade och alla är fridlysta, så om det flyger in någon i ditt hus om sommaren i ren förvirring ska du behandla dem varsamt och låta dem flyga ut på egen hand utan att bli skadade.

Lodjuret är väl det kattdjur som vi är allra stoltast över, eftersom det påminner om savannernas häftiga lejon. Men lodjuret är inte riktigt så farligt som ett lejon och den kan spinna, jama och fräsa som en huskatt. Även lodjuren lever ensamma förutom när honorna tar hand om sina ungar och de är otroligt vackra att se på. De lever främst på rådjur.